Cenník výkonov gynekologickej ambulancie

CENNÍK výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia a  nad jeho rámec, rovnako ako aj všetkých služieb pre nepoistené klientky je k  nahliadnutiu  v ambulancii (na sídlisku Sever v Prievidzi).


symbol