Odborný profil

MUDr. Ivan GažoMUDr. Ivan Gažo

odborný lekár pre gynekológiu a pôrodníctvo:

vzdelanie: promócia na Fakulte všeobecného lekárstva LFUK Martin v r. 1984

špecializácia:
-I.atestácia z odboru gynekológia a pôrodníctvo v r. 1987
-II.atestácia z odboru gynekológia a pôrodníctvo v r. 1993
-certifikát z ultrazvukovej diagnostiky v gynekológii a pôrodníctve v r.1996
-kontinuálne akreditované vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,kolposkopia a cervikálna patológia
 

pracovisko:

1984-1996: gynekologicko pôrodnícke oddelenie II.typu NsP Bojnice pod vedením prim.doc.Lányiho,CSc.
1996- trvá: privátna gynekologicko pôrodnícka ambulancia ul.Gorkého 1, Prievidza.


symbol