Ordinačné hodiny

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA SONOGRAFIA
Pondelok: 7.00 - 13.00 13.00 - 14.00
Utorok:
7.00 - 13.00 13.00 - 14.00
Streda: 7.00 - 13.00

 13.00 - 14.00

Štvrtok: 7.00 - 13.00 13.00 - 14.00
Piatok:
7.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00-15 .00 obedná prestávka, administratíva

Na vyšetrenie ani na preventívne prehliedky sa neobjednáva! Pacientky sú vybavované podľa poradia podľa vybratých lístkov v poradovom systéme "čakáreň"symbol